Clasa pregatitoare
Formulare, cereri
Documente administrative
Contabilitate
Consiliul de administratie
Consiliul profesoral
Comisii
Rapoarte
SCMI
Informatii elevi
Informatii parinti
Informatii profesori
NOUTATI!
Rezultate finale
Rezultate interviu
Rezultate probă scrisă
Rezultate selecție a dosarelor de înscriere

Fișa postului muncitor

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI,
cu sediul în Pietrari, strada Calea Târgoviștei, nr. 26, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. 1336/2022.
• Denumirea postului – muncitor întreținere - 1 post vacant, 0,75 normă, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor – studii medii;
- vechimea necesară în specialitatea studiilor - nu se solicită.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 13.02.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
- proba interviu în data de 13.02.2023, ora 14.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției.
Date contact: telefon 0763699331, 0245240908.Lista cu elevii înscriși admiși la clasa pregătitoare 2022-2023!

Numarul persoanelor vaccinate impotriva Covid-19 la nivelul Scolii Gimnaziale Pietrari:
personal didactic - 14
personal didactic auxiliar - 1
personal nedidactic - 3
Total - 18 (90%)


Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19. Sursa oficiala de informații despre vaccinul COVID-19.

Legislatie_EN 8_si admitere liceu_2020

PARTENERIATE
1 / 6
Scoala Gimnaziala Pietrari
2 / 6
Scoala Gimnaziala Pietrari
3 / 6
Scoala Gimnaziala Pietrari
4 / 6
Scoala Gimnaziala Pietrari
5 / 6
Scoala Gimnaziala Pietrari
6 / 6
Scoala Gimnaziala Pietrari


Viziune

Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.


Misiune

Şcoala Gimnazială Pietrari promovează o educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii. Misiunea noastră reiese nu numai din viziunea grupurilor de interes, ci şi din nevoile educaţionale ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice, prin încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice şi oferirea de oportunităţi concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia. Vom elabora strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.